Νέα Υγείας

Περιοδικό Υγείας

Έντυπη έκδοση Μ.ΚΟ Άλληλεγγύης Υγείας για την ενημέρωση μελών, εν δυνάμει μελών, φίλων και την προαγωγή της Αγωγής Υγείας και Εθελοντισμού Καλύπτει όλο το χώρο της Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές κλπ.), ενημερώνοντας Ιατρούς, Νοσηλευτές, Υγειονομικούς Εργαζόμενους, Ασθενείς, Συνοδούς .(Με την αρωγή της Solutions and Services και του www.neaygeias.gr)