Διατροφολογία - ρυζι

Διατροφολογία – Διερεύνηση της ποιότητας του παραγόμενου ρυζιού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την ενίσχυση του brand name του εδώδιμου προϊόντος.

H παραγωγή ρυζιού στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στον κάμπο της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στον κάμπο της περιοχής του Δέλτα του Αξιού, αποτελεί μια από τις πιο εκτεταμένες δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής και εξασφαλίζει εισόδημα για μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, παρέχει και το εδώδιμο προϊόν σε όλη την επικράτεια καθώς και μέσω εξαγωγών στο εξωτερικό. Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας η προστασία των προϊόντων αυτών, τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής αυτής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια αυτά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Χημείας, ΑΠΘ κ. Ιωάννη Κατσογιάννη και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ερευνητικού προγράμματος φιλοδοξούν να διερευνήσουν την ποιότητα του εδώδιμου προϊόντος (ρύζι) όσον αφορά την υπολειμματική δράση των φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται και να διερευνήσει την πιθανή συσσώρευση βαρέων μετάλλων και μεταλλοειδών στο τελικό προϊόν. Ταυτόχρονα, με το έργο αυτό, θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διερεύνηση του μεταβολικού προφίλ των κυριότερων ποικιλιών ρυζιού που παράγονται στην περιοχή, ώστε οι παραγωγοί και κυρίως οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τα διατροφικά χαρακτηριστικά του ρυζιού της περιοχής.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες έξι δειγματοληψίες στους ορυζώνες της Θεσσαλονίκης και τα δείγματα θα αναλυθούν στο εργαστήριο Περιβαλλοντικών ελέγχων και έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στους χώρους του λιμανιού της Θεσσαλονίκης όπως επίσης και σε εργαστήρια του τμήματος Χημείας., ΑΠΘ. Πιο συγκεκριμένα, επιδίωξη της έρευνας είναι η ανίχνευση, στο ρύζι, φυτοφαρμάκων αλλά και των ουσιών που παράγονται κατά τον μεταβολισμό τους.

Τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα, όταν χρησιμοποιούνται στις σωστές δοσολογίες, αποικοδομούνται, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε αν οι προκύπτουσες ενώσεις παραμένουν στο ρύζι αλλά και γενικότερα στα τρόφιμα. Παράλληλα, στα δείγματα του ρυζιού θα εξεταστεί και αναλυθεί με πολύ σύγχρονες τεχνικές το μεταβολικό προφίλ των ποικιλιών που παράγονται στην περιοχή, με σκοπό την ενίσχυση του brand name του ρυζιού της Θεσσαλονίκης.

Αυτή η νέα γνώση μαζί με την χρήση προηγμένης στατιστικής ανάλυσης

1) θα αναδείξει την ταυτότητα και
2) θα επιτρέπει ποιοτικές συγκρίσεις ρυζιών.

Τέτοια δεδομένα χαρακτηρίζουν δείγματα ρυζιού επιτρέποντας διαφοροποίηση αυτών ανά

1) γεωγραφική προέλευση,
2) είδος,
3) τύπο διατροφής ή
4) ακόμη μπορούν να αναδείξουν έκθεση ή μη- έκθεση σε ρυπαντές.

Στο έργο συμμετέχουν δέκα ερευνητές από δύο ερευνητικές ομάδες, εκείνες του κ. Κατσογιάννη, από το εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ και του καθηγητή του τμήματος Χημείας, στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και το ΚΕΔΕΚ, Γιώργου Θεοδωρίδη.

Ι. Κατσογιάννης
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ
Πρόεδρος Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ)
Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Παρόμοια Άρθρα