Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: Η ιστορία επαναλαμβάνεται!          
|

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: Η ιστορία επαναλαμβάνεται!          

ακεδονίας. Η διαδρομή αυτή είναι ιδιαιτέρως καρποφόρα, διότι συνιστά αποτέλεσμα κοπιώδους και εμπνευσμένης προσπάθειας των εταίρων-μελών της με την προσφορά επιστημονικού και κοινωνικού έργου προς την πατρίδα μας.

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Δώρο ανεκτίμητης αξίας
|

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Δώρο ανεκτίμητης αξίας

ακεδονίας. Η διαδρομή αυτή είναι ιδιαιτέρως καρποφόρα, διότι συνιστά αποτέλεσμα κοπιώδους και εμπνευσμένης προσπάθειας των εταίρων-μελών της με την προσφορά επιστημονικού και κοινωνικού έργου προς την πατρίδα μας.

Οδοντιατρική Φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης  
|

Οδοντιατρική Φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης  

ακεδονίας. Η διαδρομή αυτή είναι ιδιαιτέρως καρποφόρα, διότι συνιστά αποτέλεσμα κοπιώδους και εμπνευσμένης προσπάθειας των εταίρων-μελών της με την προσφορά επιστημονικού και κοινωνικού έργου προς την πατρίδα μας.