Η επόμενη επανάσταση στην υγεία

Κάθε 50 χρόνια, ανάλογα με τις τάσεις της εποχής, σημειώνεται και μια επανάσταση στον κλάδο της υγείας.

Τη δεκαετία του 1870 έκανε την εμφάνισή της η θεωρία των μικροβίων ασθένειας και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Τη δεκαετία του 1920 η ανακάλυψη της πενικιλίνης προώθησε τη χρήση των φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενειών. Τη δεκαετία του 1970 η εφαρμογή της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης (randomized controlled trial – RCT) εισήλθε στην εποχή της τεκμηριωμένης ιατρικής.

Πλέον σήμερα, καθώς πλησιάζουμε το 2020, η τάση για την αξιοποίηση του Big Data, για την εφαρμογή νέων εργαλείων αλλά και της συστηματοποίησης της περίθαλψης θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, του προσωπικού, αλλά και κυρίως η ίδια η θεραπεία του ασθενή. Τα παραπάνω αναφέρει στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Forbes ο Dan Riskin, διευθύνων σύμβουλος του Health Fidelity και αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής στο πανεπιστήμιο Stanford, ο οποίος στη συνέχεια δίνει έναν ορισμό για το Big Data: ένα μεγάλο και πολύπλοκο σύνολο πληροφοριών και δεδομένων το οποίο είναι δύσκολο να επεξεργαστεί κανείς με τη χρήση συμβατικών εργαλείων.

Ζήτημα όμως πλέον αποτελεί το πως μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτό το “αδόμητο” σύνολο δεδομένων, καθώς και το πως μπορεί να το διανέμει και να το αξιοποιήσει. Για να γίνουν πιο κατανοητοί οι λόγοι του γιατί θεωρείται σημαντικό θα αναφερθούμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο.

Σήμερα οι γιατροί στο νοσοκομείο κάνουν βόλτες από δωμάτιο σε δωμάτιο για να ελέγξουν την κατάσταση των ασθενών. Οι πληροφορίες αυτές που συλλέγονται, αποτελούν μέρος του Big Data όπως επίσης και η κάθε πιθανή αιτία στην οποία μπορεί να οφείλεται η συγκεκριμένη πάθηση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης το προσωπικό του νοσοκομείου βασίζεται στους χειροκίνητους υπολογισμούς για την εκτίμηση του κινδύνου που βρίσκεται ο ασθενής. Το πρόβλημα είναι ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις στις οποίες τα λάθη είναι πιθανά, αυξάνονται ως αποτέλεσμα τα ποσοστά θνησιμότητας. Το τραγικό της υπόθεσης όμως είναι ότι η γνώση και οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή και την απαιτούμενη θεραπεία. Χωρίς όμως τα κατάλληλα εργαλεία παραμένει εκεί ανεκμετάλλευτη.

Ζήτημα λοιπόν όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί η οργάνωση των δεδομένων με τη δημιουργία αλγορίθμων που θα διαχειρίζονται την κάθε περίπτωση ασθένειας ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι δυο ασθενείς με την ίδια πάθηση αλλά διαφορετικά στοιχεία (ηλικία, διαβήτη, υπέρταση, κλπ), η θεραπευτική τους αγωγή δεν θα προσαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο καθώς ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αλλά θα γίνει πιο εξατομικευμένη και θα βασίζεται στην κάθε περίπτωση χιλιάδων προηγούμενων ασθενών οι οποίοι υπεβλήθησαν σε διαφορετική θεραπεία. Θα εφαρμόζεται προφανώς εκείνη η οποία λειτούργησε καλύτερα για την κάθε περίπτωση στην οποία ταιριάζουν τα στοιχεία. Όσο για την πλατφόρμα στην οποία θα διενεργούνται όλα αυτά, μάλλον θα πρόκειται για τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ο οποίος ήδη εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη.

Επιπλέον όμως και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα θα ωφεληθούν από την επερχόμενη εξέλιξη. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2011 από τη McKinsey, αν το εθνικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ εφάρμοζε το Big Data αποτελεσματικά, η δυνητική αξία των δεδομένων στον τομέα αυτό θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Τα δύο τρίτα του ποσού αυτού θα μπορούσε να επηρεάσει τις εθνικές δαπάνες στην υγεία, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση του κόστους κατά 8%.

Αυτό είναι το μέλλον της υγείας: Big Data, ισχυρά εργαλεία και σαφέστερες διαδικασίες για την περίθαλψη. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους πρωτοπόρους και εκείνους που ενδιαφέρονται για αυτήν. Αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα για καλύτερα αποτελέσματα και χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας για τους ασθενείς”, σημειώνει ο Dan Riskin.

Μπορείτε επίσης να δείτε εδώ την παρουσίαση της Rock Health για το πώς το Big Data μπορεί να αλλάξει τον κλάδο της υγείας.(Pharma Market Journal)Οφάκογλου Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEA YGEIAS